تهران- میدان فاطمی(جهاد) - ابتدای بزرگراه شهید گمنام - خیابان جهان مهر - پلاک 5 - طبقه 5 - واحد 17
info@redcube.ir
09127112137


سامانه مطالعات و پژوهش

این نرم افزار حاوی بانک های اطلاعاتی مختلفی نطیر یانک اطلاعات اساتید، کارشناسان، نظران و مجریان می باشد. در سامانه مطالعات و پژوهش سابقه کلیه رویدادها بر اساس نوع پژوهش(کتاب، مقاله و ...) در سیستم ثبت و بصورت تایم لاین نمایش داده می شود. همچنین درصد پیشرفت مورد انتظار و درصد پیشرفت فیزیکی پروژه محاسبه و نمایش داده می شود. گزارشات و آمارهای بسیاری نیز در این سامانه قابل دریافت است. این سیستم به صورت انحصاری برای کارفرمای محترم تولید گردیده است.