تهران- میدان فاطمی(جهاد) - ابتدای بزرگراه شهید گمنام - خیابان جهان مهر - پلاک 5 - طبقه 5 - واحد 17
info@redcube.ir
09127112137

فرآیند تولید نرم افزار


مشاوره

کارشناسان مکعب قرمز ضمن بررسی نیازهای کارفرما مشاوره های لازم را در خصوص شناسایی نیازها و تکمیل RFP ارائه می نمایند.

شناخت

ضمن بررسی دقیق فرآیندهای مورد نیاز، مستندسازی وضع موجود و نیازسنجی، راهکارهای مختلف جهت به حداقل رساندن ریسک عدم پذیرش محصول ارائه می گردد.

تحلیل و بهبود فرآیند

با تحلیل دقیق مستندات جمع آوری شده و با همکاری کارشناسان مجرب صنایع و مدیران باسابقه فرآیندهای موازی شناسایی و حذف گردیده، همچنین پیشنهادهایی در جهت بهبود فرآیندها داده می شود. در پایان این بخش مستند چشم انداز پروژه تهیه می گردد.

طراحی

در این مرحله بر اساس آخرین متدهای طراحی نرم افزار، پایگاه داده و فرم ها طراحی شده سپس نظرات کارفرما دریافت و در طراحی اعمال می گردد.

پیاده سازی

با استفاده از روش تولید نرم افزار پنج لایه پروژه ایجاد و نرم افزار جهت تست های درون سازمانی آماده می گردد.

استقرار و آموزش

پس از انجام تست های اولیه با توجه به بستر توزیع در نظر گرفته شده در مراحل شناخت و تحلیل و طراحی، نرم افزار جهت استفاده کارفرما نصب و تحویل می گردد.
در تمامی مراحل، آموزش پرسنل فنی کارفرما در جهت نکهداری و انجام امور فنی نرم افزار در دستور کار قرار دارد. پس از استقرار بر اساس پیچیدگی نرم افزار به تعداد کافی جلسات آموزشی برای کاربران نهایی نرم افزار برگزار می گردد.

پشتیبانی و توسعه

پس از تحویل نرم افزار به کارفرما، کارسناسان مکعب قرمز جهت ارائه خدمات پشتیبانی فنی و توسعه های احتمالی بر اساس اصل مشتری مداری همواره در کنار شما خواهند بود.

فرآیند تولید نرم افزار


مشاوره

کارشناسان مکعب قرمز ضمن بررسی نیازهای کارفرما مشاوره های لازم را در خصوص شناسایی نیازها و تکمیل RFP ارائه می نمایند.

شناخت

ضمن بررسی دقیق فرآیندهای مورد نیاز، مستندسازی وضع موجود و نیازسنجی، راهکارهای مختلف جهت به حداقل رساندن ریسک عدم پذیرش محصول ارائه می گردد.

تحلیل و بهبود فرآیند

با تحلیل دقیق مستندات جمع آوری شده و با همکاری کارشناسان مجرب صنایع و مدیران باسابقه فرآیندهای موازی شناسایی و حذف گردیده، همچنین پیشنهادهایی در جهت بهبود فرآیندها داده می شود. در پایان این بخش مستند چشم انداز پروژه تهیه می گردد.

طراحی

در این مرحله بر اساس آخرین متدهای طراحی نرم افزار، پایگاه داده و فرم ها طراحی شده سپس نظرات کارفرما دریافت و در طراحی اعمال می گردد.

پیاده سازی

با استفاده از روش تولید نرم افزار پنج لایه پروژه ایجاد و نرم افزار جهت تست های درون سازمانی آماده می گردد.

استقرار و آموزش

پس از انجام تست های اولیه با توجه به بستر توزیع در نظر گرفته شده در مراحل شناخت و تحلیل و طراحی، نرم افزار جهت استفاده کارفرما نصب و تحویل می گردد.
در تمامی مراحل، آموزش پرسنل فنی کارفرما در جهت نکهداری و انجام امور فنی نرم افزار در دستور کار قرار دارد. پس از استقرار بر اساس پیچیدگی نرم افزار به تعداد کافی جلسات آموزشی برای کاربران نهایی نرم افزار برگزار می گردد.

پشتیبانی و توسعه

پس از تحویل نرم افزار به کارفرما، کارسناسان مکعب قرمز جهت ارائه خدمات پشتیبانی فنی و توسعه های احتمالی بر اساس اصل مشتری مداری همواره در کنار شما خواهند بود.